Administrata publica > Proiecte
 
 
 

Proiecte

Principalele obiective de investiţii propuse a fi realizate în anul 2016:

 

1. „Execuţie foraj în vederea asigurării necesarului de apă prin intermediul unor ciuşmele stradale în localitatea Odaia Bursucani ”.
2. „Extinderea reţelei de alimentare cu apă în satele Griviţa şi Trestiana”.
3. „Extinderea reţelei de canalizare în satele Griviţa şi Trestiana”.
4. „Realizare branşamente la reţeaua de canalizare”.
5. „Modernizare drumuri săteşti în localităţile Griviţa şi Trestiana”.
6. „Modernizare drumuri de interes local în localităţile Griviţa şi Trestiana”.
7. „Întreţinere drumuri comunale şi săteşti în localităţile Trestiana, Griviţa şi Odaia Bursucani”.
8. „Realizare grupuri sanitare Şcoala Trestiana”.
9. „Reparaţii capitale Şcoala Trestiana”.
10. „Realizare amenajamentelor pastorale pentru pajiştile permanente”.


© 2011 Gamisoft srl