Consiliul local > Hotarari
 
 
 

Hotararile Consiliului Local

2016
 
   
   
12.09.2016
Proces verbal sedinta 12 septembrie 2016 ...detalii
12.09.2016
privind desemnarea reprezentantilor Consilului local al comunei Grivita
in Consilul de administratie al Scolii gimnaziale Stroe Belloescu Grivita ...detalii
12.09.2016
privind aprobarea finantarii din bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului „Scoala primara Stroe Belloescu cuplata cu Gradinita - program normal, sat Odaia Bursucani, comuna Grivita, judetul Vaslui" ...detalii
12.09.2016
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitie „Scoala primara Stroe Belloescu cuplata cu Gradinita - program normal, sat Odaia Bursucani, comuna Grivita, judetul Vaslui" ...detalii
   
31.08.2016
Raport de activitate privind Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgență în semestrul II anul 2015 ...detalii
31.08.2016
Proces verbal sedinta 31 august 2016 ...detalii
31.08.2016
privind desemnarea persoanei care să reprezinte interesele UAT comuna Griviţa în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a judeţului Vaslui ...detalii
   
29.07.2016
Proces verbal sedinta 27 iulie 2016 ...detalii
29.07.2016
privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local pentru semestrul I, anul 2016 ...detalii
29.07.2016
privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local pentru trimestrul I, anul 2016 ...detalii
29.07.2016
privind aprobarea întocmirii Studiului de fezabilitate pentru investiţia “Şcoală primară Stroe Belloescu cuplată cu Grădiniţă – program normal, sat Odaia Bursucani, comuna Griviţa, judeţul Vaslui” ...detalii
29.07.2016
privind aprobarea întocmirii Studiului de fezabilitate pentru investiţia “Modernizare drumuri de interes local în localitătile Griviţa şi Trestiana, comuna Griviţa, judeţul Vaslui” ...detalii
29.07.2016
privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa, pe anul 2016 ...detalii
04.07.2016
Proces verbal sedinta 04 iulie 2016 ...detalii
04.07.2016
privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă a Consiliului local Griviţa ...detalii
04.07.2016
privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa, pe anul 2016 ...detalii
04.07.2016
privind aprobarea elaborării şi implementării unui proiect în cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014 - 2020 ...detalii
   
29.06.2016
Proces verbal sedinta 29 iunie 2016 ...detalii
29.06.2016
privind aprobarea constiturii Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Griviţa ...detalii
23.06.2016
Proces verbal sedinta 23 iunie 2016 ...detalii
23.06.2016
privind alegerea viceprimarului comunei Griviţa, judeţul Vaslui ...detalii
23.06.2016
privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă ...detalii
23.06.2016
privind constituirea Consiliului local al comunei Griviţa ...detalii
23.06.2016
privind validarea mandatelor consilierilor locali aleşi la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 ...detalii
23.06.2016
privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului local al comunei Griviţa ...detalii
   
27.05.2016
Proces verbal sedinta 27 mai 2016 ...detalii
27.05.2016
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru proiectul: ,,Clădire P+M cu destinaţia vânzări şi producţie produse cosmetice” ...detalii
   
27.04.2016
Proces verbal sedinta 27 aprilie 2016 ...detalii
27.04.2016
privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă a Consiliului local Griviţa pentru perioada mai - iunie 2016 ...detalii
27.04.2016
privind repartizarea excedentului bugetar al anului 2015 ...detalii
27.04.2016
privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa, pe anul 2016 ...detalii
   
21.03.2016
Proces verbal sedinta 21 martie 2016 ...detalii
21.03.2016
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru proiectul: ,,Întocmire Plan Urbanistic Zonal pentru construire locuinţe şi introducere teren în intravilan” ...detalii
21.03.2016
privind modalitatea de identificare a beneficiarilor, de soluţionare a situaţiilor identificate şi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă ...detalii
21.03.2016
privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa, pe anul 2016 ...detalii
12.02.2016 Proces verbal sedinta 12 februarie 2016 ...detalii
12.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie “Execuţie foraj în vederea asigurării necesarului de apă prin intermediul unei ciuşmele în localitatea Odaia Bursucani, comuna Griviţa, judeţul Vaslui” ...detalii
12.02.2016
privind aprobarea proiectului de desfiinţare partială şi consolidare a imobilului Şcoala Odaia Bursucani, comuna Griviţa, judeţul Vaslui ...detalii
02.02.2016 Proces verbal sedinta 02 februarie 2016 ...detalii
02.02.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă a Consiliului local Griviţa pentru perioada martie - aprilie 2016 ...detalii
02.02.2016 privind aprobarea Planul de ocupare a funcţiilor publice, pentru anul 2016, pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Griviţa ...detalii
02.02.2016 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2016 ...detalii
02.02.2016 privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza UAT Griviţa pentru anul şcolar 2016-2017 ...detalii
02.02.2016 privind stabilirea criteriilor de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale ...detalii
02.02.2016 privind aprobarea consumului de carburanţi pentru mijloacele de transport din dotarea Primăriei comunei Griviţa, judeţul Vaslui ...detalii
02.02.2016 privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 2016 ...detalii
02.02.2016 privind privind aprobarea contului anual de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul 2015 ...detalii
15.01.2016 Proces verbal sedinta 15 ianuarie 2016 ...detalii
15.01.2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. 17/29.03.2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: “Modernizare drumuri săteşti în localităţile Griviţa şi Trestiana, comuna Griviţa, judeţul Vaslui” ...detalii
   
2015
 
   
22.12.2015 Proces verbal sedinta 22 decembrie 2015 ...detalii
22.12.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă a Consiliului local Griviţa pentru perioada ianuarie – februarie 2016 ...detalii
22.12.2015 Privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local pentru trimestrul III, anul 2015 ...detalii
22.12.2015 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2015, luna decembrie ...detalii
22.12.2015 Privind aprobarea programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2016 ...detalii
   
27.11.2015 Proces verbal sedinta 27 noiembrie 2015 ...detalii
27.11.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2016 ...detalii, ...detalii1 ...detalii2
27.11.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015, luna noiembrie ...detalii
27.11.2015 privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Griviţa, judeţul Vaslui ...detalii
27.11.2015 privind constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros ...detalii
27.11.2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. 18/28.04.2011 privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra terenului atribuit în folosinţă gratuită unităţilor de cult, în proprietatea Parohiei Trestiana din comuna Griviţa, judeţul Vaslui ...detalii
27.11.2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. 20/31.07.2014 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Griviţa ...detalii
   
30.10.2015 Proces verbal sedinta 30 octombrie 2015 ...detalii
30.10.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă a Consiliului local Griviţa pentru perioada noiembrie - decembrie 2015 ...detalii
30.10.2015 Privind aprobarea “Programului de deszăpezire şi combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei, în perioada de iarnă 15 noiembrie 2015 – 15 martie 2016” ...detalii
30.10.2015 Privind anularea majorărilor de întârziere, datorate ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată restante datorate bugetului local al comunei Griviţa, judeţul Vaslui ...detalii
   

25.09.2015

Proces verbal sedinta 25 septembrie 2015 ...detalii
25.09.2015 Pentru însuşirea propunerilor Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului domeniului public de modificare şi completare a inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Griviţa, judeţului Vaslui, atestat prin anexa nr. 37 la Hotărârea Guvernului nr. 1361/2001 ...detalii
25.09.2015 Privind declararea unor bunuri de interes public şi aparţinând domeniului public al comunei Griviţa, judeţul Vaslui ...detalii
   
31.08.2015 Proces verbal sedinta 31 august 2015 ...detalii
31.08.2015 Raport de activitate SVSU ...detalii
31.08.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă a Consiliului local Griviţa pentru perioada septembrie - octombrie 2015 ...detalii
31.08.2015 privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Griviţa, judeţul Vaslui ...detalii
31.08.2015 privind aprobarea întocmirii documentaţiilor tehnice şi economice pentru execuţia unui foraj în vederea asigurării necesarului de apă potabilă în localitatea Odaia Bursucani ...detalii
31.08.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015, luna august ...detalii
   
30.07.2015 Proces verbal sedinta 30 iulie 2015 ...detalii
30.07.2015 privind aprobarea demolării imobilului Cămin cultural din sat Griviţa, comuna Griviţa, judeţul Vaslui ...detalii
30.07.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ”Grup sanitar cu branşament la reţelele de apă şi canalizare din zona Şcoala Trestiana” ...detalii
30.07.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ”Extindere reţele de distribuţie a apei în localităţile Griviţa şi Trestiana, comuna Griviţa, judeţul Vaslui” ...detalii
30.07.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic General al comunei Griviţa şi al Regulamentului Local de Urbanism ...detalii
30.07.2015 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local pentru semestrul I, anul 2015 ...detalii
   
29.06.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta si a presedintelui de rezerva a Consiliului Local Grivita pentru perioada iulie-august 2015 ...detalii
29.06.2015 privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului in cadrul Proiectului "Infiintarea parcului Stroe S. Belloescu in satul Grivita, comuna Grivita, judetul Vaslui" ...detalii
29.06.2015 privind aprobarea contului de executie a bugetului local pentru trimestrul I ...detalii
   
15.05.2015 privind participarea la parteneriatul “ASOCIAŢIA GAL COVURLUI” ...detalii
   
30.04.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă a Consiliului local Griviţa pentru perioada mai – iunie 2015 ...detalii
30.04.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor comerciale, pe raza administrativ- teritorială a comunei Griviţa ...detalii
   
27.03.2015 privind stabilirea criteriilor de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale ...detalii
27.03.2015 privind aprobarea Planul de ocupare a funcţiilor publice, pentru anul 2015, pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Griviţa ...detalii
27.03.2015 privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Griviţa, judeţul Vaslui ...detalii
27.03.2015 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în valoare de 2,36 lei/persoană/lună ...detalii
27.03.2015 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Griviţa în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a judeţului Vaslui pentru serviciul de salubrizare ...detalii
   
25.02.2015 privind aprobarea finanţării din bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului “Modernizare drumuri săteşti în localităţile Griviţa şi Trestiana, comuna Griviţa, judeţul Vaslui” ...detalii
12.02.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă a Consiliului local Griviţa pentru perioada martie – aprilie 2015 ...detalii
12.02.2015 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2015 ...detalii
12.02.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. 24/31.05.2013 privind actualizarea componenţei Consiliului comunitar consultativ ...detalii
12.02.2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. 33/19.12.2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2015 ...detalii
12.02.2015 privind aprobarea menţinerii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza UAT Griviţa pentru anul şcolar 2015-2016 ...detalii
12.02.2015 privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 2015 ...detalii
12.02.2015 privind aprobarea contului anual de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul 2014 ...detalii
09.02.2015 privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare în sumă de 109.557,01 lei, din excedentul bugetar al anului 2014 ...detalii
   
   
2014
 
   
19.12.2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă al Consiliului local Griviţa pentru perioada ianuarie – februarie 2015 ...detalii
19.12.2014 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local pentru trimestrul III, anul 2014 ...detalii
19.12.2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2015 ...detalii
19.12.2014 privind aprobarea programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2015 ...detalii
11.12.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014, luna decembrie ...detalii
31.10.2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă al Consiliului local Griviţa pentru perioada noiembrie – decembrie 2014 ...detalii
31.10.2014 privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Griviţa, judeţul Vaslui ...detalii
31.10.2014 privind aprobarea “Programului de deszăpezire şi combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei, în perioada de iarnă 15 noiembrie 2014 – 15 martie 2015” ...detalii
31.10.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014, luna octombrie ...detalii

29.08.2014

privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă a Consiliului local Griviţa pentru perioada septembrie – octombrie 2014 ...detalii

29.08.2014

privind rectificarea bugetului local pe anul 2014, luna august ...detalii
31.07.2014 privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a spaţiului cu destinaţia cabinet medical, situat în satul Griviţa ...detalii
31.07.2014 privind concesionarea, prin încredinţare directă, a terenului în suprafaţă de 3.041 m.p. aparţinând domeniului privat al comunei Griviţa ...detalii
31.07.2014 privind concesionarea, prin încredinţare directă, a terenului în suprafaţă de 4.682 m.p. aparţinând domeniului privat al comunei Griviţa ...detalii
31.07.2014 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local pentru semestrul I, anul 2014 ...detalii
31.07.2014 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Griviţa ...detalii
31.07.2014 privind stabilirea nivelului redevenţei, începând cu anul 2015, pentru contractele de concesiune a terenurilor încheiate de comuna Griviţa ...detalii

31.07.2014

privind actualizarea nivelului penalităţilor de întârziere aferent contractelor de concesiune a terenurilor încheiate de comuna Griviţa ...detalii

31.07.2014

privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Griviţa ...detalii

31.07.2014

privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă al Consiliului local Griviţa pentru perioada iulie – august 2014 ...detalii

30.05.2014

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local pentru trimestrul I, anul 2014 ...detalii

30.05.2014

privind încadrarea şi delimitarea pe zone a terenurilor situate în intravilanul şi extravilanul comunei Griviţa în vederea stabilirii taxelor şi impozitelor locale ...detalii

30.05.2014

privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă al Consiliului local Griviţa pentru perioada mai – iunie 2014 ...detalii

31.03.2014

privind aprobarea nivelului redevenţei pentru contractul de concesiune a păşunii comunale şi a planului de lucrări pentru întreţinerea păşunii comunale ...detalii

31.03.2014

privind aprobarea Planul de ocupare a funcţiilor publice, pentru anul 2014, pentru Primăria Comunei Griviţa, judeţul Vaslui ...detalii

31.03.2014

privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Griviţa, judeţul Vaslui ...detalii

31.03.2014

privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă al Consiliului local Griviţa pentru perioada martie – aprilie 2014 ...detalii

30.01.2014

privind stabilirea domeniilor de activitate pentru prestarea de către contravenienţi a muncii în folosul comunităţii ...detalii

30.01.2014

privind stabilirea, pentru anul 2014, a criteriilor de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale ...detalii

30.01.2014

privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2014 ...detalii

30.01.2014

privind aprobarea bugetului local pe anul 2014 ...detalii

30.01.2014

privind cheltuirea excedentului bugetar la sfârşitul anului 2013 ...detalii

30.01.2014

aprobarea contului anual de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul 2013 ...detalii

10.01.2014

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: „Înfiinţarea parcului Stroe Belloescu în satul Griviţa, comuna Griviţa, judeţul Vaslui” ...detalii

10.01.2014

privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare în sumă de 289.458,96 lei, din excedentul bugetar al anului 2013 ...detalii
   
2013  
   

20.12.2013

privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă al Consiliului local Griviţa pentru perioada ianuarie – februarie 2014 ...detalii

20.12.2013

privind aprobarea Regulamentului de acordare a sporurilor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice ...detalii

20.12.2013

privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza UAT Griviţa pentru anul şcolar 2014-2015 ...detalii

20.12.2013

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2014 ...detalii

20.12.2013

privind aprobarea programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2014 ...detalii

20.12.2013

privind aprobarea luării în administrare a unor eurocontainere pentru deşeuri reciclabile şi menajere ...detalii

20.12.2013

privind aprobarea luării în administrare a unui număr de 380 unităţi de compostare individuală ...detalii

16.12.2013

privind rectificarea bugetului local pe anul 2013, luna decembrie ...detalii

27.11.2013

privind instrumentarea şi aprobarea implicării Consiliului Local Griviţa, judeţul Vaslui, în proiectul: „Înfiinţarea parcului Stroe Belloescu în satul Griviţa, comuna Griviţa, judeţul Vaslui” ...detalii

27.11.2013

privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Griviţa, judeţul Vaslui ...detalii

27.11.2013

privind rectificarea bugetului local pe anul 2013, luna noiembrie ...detalii

31.10.2013

privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă al Consiliului local Griviţa pentru perioada noiembrie – decembrie 2013 ...detalii

31.10.2013

privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă al Consiliului local Griviţa pentru perioada noiembrie – decembrie 2013 ...detalii

31.10.2013

privind aprobarea “ Programului de deszăpezire şi combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei, în perioada de iarnă 15 noiembrie 2013 – 15 martie 2014” ...detalii

31.10.2013

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Griviţa, judeţul Vaslui ...detalii

31.10.2013

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru trimestrul III anul 2013 ...detalii

12.09.2013

privind desemnarea reprezentanţilor Consilului local al comunei Griviţa în Consilul de administraţie al Şcolii gimnaziale Stroe Belloescu Griviţa ...detalii

12.09.2013

privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de maxim 71.125 euro ...detalii

12.09.2013

privind desemnarea persoanei care va ţine Registrul de evidenţă a datoriei publice locale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale ...detalii

29.08.2013

privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă al Consiliului local Griviţa pentru perioada septembrie – octombrie 2013 ...detalii

29.08.2013

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru semestrul I anul 2013 ...detalii

29.08.2013

privind aprobarea contului anual de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul 2012 ...detalii

12.06.2013

privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă al Consiliului local Griviţa pentru perioada iulie – august 2013 ...detalii

12.06.2013

privind rectificarea bugetului local pe anul 2013, luna iunie ...detalii

22.04.2013

privind actualizarea componenţei Consiliului comunitar consultativ ...detalii

22.04.2013

privind aprobarea arendării prin licitaţie publică a unor suprafeţe de teren agricol ...detalii

22.04.2013

privind instrumentarea şi aprobarea implicării Consiliului Local Griviţa, judeţul Vaslui, în proiectul „Achiziţie buldoexcavator pentru serviciul public de gospodărire comunală” ...detalii

05.04.2013

privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă al Consiliului local Griviţa pentru perioada mai – iunie 2013 ...detalii

05.04.2013

privind aprobarea bugetului activităţilor autofinanţate şi a bugetelor extrabugetare pe anul 2013 ...detalii

05.04.2013

privind aprobarea bugetului local pe anul 2013 ...detalii

29.03.2013

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Griviţa ...detalii

29.03.2013

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: “Modernizare drumuri săteşti în localităţile Griviţa şi Trestiana, comuna Griviţa, judeţul Vaslui” ...detalii

29.03.2013

privind aprobarea bugetului împrumuturilor interne al comunei Griviţa pe anul 2013 ...detalii

29.03.2013

privind aprobarea participării Consiliului Local Griviţa, judeţul Vaslui, la PNDR – Axa 4 LEADER ...detalii

29.03.2013

privind aprobarea cotizaţiei anuale a comunei Griviţa pentru funcţionarea Asociaţiei “GAL COVURLUI” ...detalii

29.03.2013

privind aprobarea nivelului redevenţei pentru contractul de concesiune a păşunii comunale ...detalii

29.03.2013

pentru însuşirea propunerilor Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului domeniului public de modificare şi completare a inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Griviţa, judeţului Vaslui, atestat prin anexa nr. 37 la Hotărârea Guvernului nr. 1361/2001 ...detalii

29.03.2013

privind declararea unor bunuri de interes public şi aparţinând domeniului public al comunei Griviţa, judeţul Vaslui ...detalii

29.03.2013

privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza UAT Griviţa pentru anul şcolar 2013-2014 ...detalii

12.03.2013

privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maxim 36.818 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative ...detalii

12.03.2013

privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă al Consiliului local Griviţa pentru perioada martie – aprilie 2013 ...detalii

18.01.2013

privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Griviţa, judeţul Vaslui ...detalii

18.01.2013

privind stabilirea, pentru anul 2013, a criteriilor de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale ...detalii

18.01.2013

privind stabilirea domeniilor de activitate pentru prestarea de către contravenienţi a muncii în folosul comunităţii ...detalii

18.01.2013

privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2013 ...detalii

18.01.2013

privind cheltuirea excedentului bugetar la sfârşitul anului 2012 ...detalii

18.01.2013

privind stabilirea de impozite şi taxe locale pentru anul 2013 ...detalii

09.01.2013

privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare în suma de 2.514.106,58 lei, din excedentul bugetar al anului 2011 ...detalii
   
2012  
   

27.12.2012

privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă al Consiliului local Griviţa pentru perioada ianuarie – februarie 2013 ...detalii

27.12.2012

privind constatarea împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită asupra unor creanţe fiscale ale unor contribuabili din comuna Griviţa, judeţul Vaslui ...detalii

27.12.2012

privind aprobarea programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2013 ...detalii

27.12.2012

privind rectificarea bugetului local pe anul 2012, luna decembrie ...detalii

22.11.2012

pentru împuternicirea persoanelor însărcinate cu constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în Legea nr. 214/2011 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor ...detalii

22.11.2012

privind aprobarea executării unor foraje verticale de adâncime în satul Griviţa şi Trestiana ...detalii

22.11.2012

privind înfiinţarea unui târg de animale în comuna Griviţa, judeţul Vaslui ...detalii

22.11.2012

privind modificarea Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. 1/2012 privind cheltuirea excedentului bugetar la sfârşitul anului 2011 ...detalii

22.11.2012

privind rectificarea bugetului local pe anul 2012, luna noiembrie ...detalii

22.11.2012

privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă al Consiliului local Griviţa pentru perioada noiembrie – decembrie 2012 ...detalii

26.09.2012

privind aprobarea “ Programului de deszăpezire şi combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei, în perioada de iarnă 15 noiembrie 2012 – 15 martie 2013” ...detalii

26.09.2012

privind suportarea costurilor aferente administrării spaţiului din biblioteca locală, în cadrul Programului Naţional “Biblionet – lumea în biblioteca mea” ...detalii

26.09.2012

privind rectificarea bugetului local pe anul 2012, luna septembrie ...detalii

26.09.2012

pentru aprobarea Regulamentul local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului comunei Griviţa ...detalii

26.09.2012

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local Griviţa ...detalii

26.09.2012

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru proiectul: ,,Înfiintare fabrică producţie peleţi şi brichete la S.C. Bripeltec S.R.L., în comuna Griviţa, judeţul Vaslui” ...detalii

26.09.2012

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru proiectul: “Înfiinţare atelier producţie fier forjat, în comuna Griviţa, judeţul Vaslui” ...detalii

26.09.2012

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Griviţa nr. 8/2012 privind aprobarea constiturii comisiilor de specialitate ale Consiliului local Griviţa ...detalii

26.09.2012

privind validarea mandatului de consilier local a dlui Vişan Ghiorghe ...detalii

26.09.2012

privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local a dlui Răileanu Ştefan ...detalii

01.08.2012

privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi al preşedintelui de rezervă al Consiliului local Griviţa pentru perioada septembrie – octombrie 2012 ...detalii

01.08.2012

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru proiectul: “Anexe gospodăreşti ale exploataţiilor agricole în extravilan”, proprietar S.C. Silvesrom Srl. ...detalii

01.08.2012

privind aprobarea unor măsuri pentru stabilirea tarifelor la furnizarea apei potabile în comuna Griviţa ...detalii

01.08.2012

privind aprobarea unor măsuri privind efectuarea branşamentelor la sistemele publice de alimentare cu apă potabilă şi canalizare din comuna Griviţa ...detalii

01.08.2012

privind desemnarea persoanei care să reprezinte interesele UAT Griviţa în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a judeţului Vaslui ...detalii

01.08.2012

privind aprobarea constiturii comisiilor de specialitate ale Consiliului local Griviţa ...detalii

05.07.2012

privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Comuna Griviţa şi Asociaţia „Bună ziua, copii din România” Bârlad ...detalii

05.07.2012

privind alegerea viceprimarului comunei Griviţa, judeţul Vaslui ...detalii

05.07.2012

privind validarea mandatului de consilier local a dlui Pavel Maricel ...detalii

24.06.2012

privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi al preşedintelui de rezervă al Consiliului local Griviţa pentru perioada iunie - iulie 2012 ...detalii

24.06.2012

privind constituirea Consiliului local al comunei Griviţa, judeţul Vaslui ales la data de 10 iunie 2012 ...detalii

24.06.2012

privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la data de 10 iunie 2012 ...detalii

24.06.2012

privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului local al comunei Griviţa ...detalii
   
2011  
   
25.03.2011 Hotararea privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de maxim 1.500.000 lei ...detalii
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
© 2011 Gamisoft srl