Despre comunitate > Educatie
 
 
 

Educatie

În satul Griviţa funcţionează Scoala gimnazială Stroe Belloescu, cu nivel de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial.

Instituţia de învăţământ are în componenţa următoarele unităţi:
- Şcoala gimnazială sat Trestiana – ciclul primar şi gimnazial ;
- Şcoala primară sat Odaia Bursucani - ciclu primar ;
- Grădiniţa cu program normal – sat Griviţa – preşcolar ;
- Grădiniţa cu program normal – sat Trestiana – preşcolar 
- Grădiniţa cu program normal – sat Odaia Bursucani – preşcolar 

 

   
© 2011 Gamisoft srl