Consiliul local > Comisii
 
 
 

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Grivița

1. Comisia pentru învăţământ, sănătate, familie, activităţi sociale, cultură şi culte, juridică şi drepturile cetăţenilor

Preşedinte: Topalea Gheorghe Cătălin

Secretar: Dabija Ioan

Membri: Cretu Neculai, Iordache Viorel-Cornel, Rotaru Adrian

 

2. Comisia pentru programe de dezvoltare economico – sociale, buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei

Preşedinte: Ilie Petru

Secretar: Silvestru Gelu

Membri: Paiu Gabriela Luminiţa, Iordache Iulian-Marian, Popa Valentin

 

3. Comisia pentru agricultură, gospodărire comunală, amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului

Preşedinte: Paiu Gabriela Luminiţa

Secretar: Naftica Vasile

Membri: Şolcă Toader, Ivan Dumitru, Topalea Gheorghe Catalin

 

 
 
© 2011 Gamisoft srl